سفارش های مشتری عزیزمان از استان یزد- شهرستان میبد، بارگیری شده و آماده حرکت به مقصد می باشد.