بارگیری و ارسال کمپرسور ۵۵kW مدل FH55 بهمراه تجهیزات جانبی به مقصد استان کرمان- شهرستان بم