سفارش های مشتری عزیزمان از استان آذربایجان غربی- ارومیه، بارگیری شده و آماده حرکت به مقصد می باشد.