اخبار

نحوه لوله کشی اتاق کمپرسور

لوله کشی اتاق کمپرسور اسکرو

لوله کشی اتاق کمپرسور اسکرو

لوله کشی اتاق کمپرسور اسکرو، یکی از هزینه های اصلی کارخانجات در زمان نصب و راه اندازی تجهیزات می‌توان به انتقال هوای فشرده یا لوله کشی اشاره کرد. استفاده از لوله هایی با قطر کم، برای لوله کشی می تواند هزینه های اقتصادی را پایین آورده اما هزینه هایی را که در بلند مدت به خاطر افت فشار به کارخانه تحمیل می کند بیشتر از صرفه جویی اقتصادی در این مورد است.

قبل از انجام لوله کشی های استاندارد معمولا مقدار مصرف هوای فشرده و سایز کمپرسور اسکرو محاسبه می گردد و در محاسبات درصدی نیز جهت مصرف بیشتر و نیز توسعه آینده کارخانه در نظر گرفته می شود سپس محاسبات طول و قطر لوله و افت فشار و تعداد انشعابات و اتصالات و خمش انجام می شود.

در مسیر لوله کشی بهتر است اتصالات مصرف به دستگاه مصرف کننده نزدیک باشد تا از کاربرد شیلنگ های رابط بلند اجتناب گردد، معمولا  اتصالات زیر سقف یا متصل به دیوار های سالن نصب می شود.

لذا استفاده از پایه های نگهدارنده مناسب در نقاط مختلف لوله کشی مهم است. شبکه لوله کشی باید تمامی مصرف کننده ها را پوشش داده و دارای حداقل خمش باشد، همچنین لوله ها نیز باید در حد امکان دارای زاویه باز بوده تا از افت فشار جلوگیری شود. لوله کشی باید دارای شیب مناسب ۱ تا ۳ درجه به سمت ورودی هوای فشرده باشد تا بر اثر شیب لوله کشی و جاذبه‌ی زمین خطرات احتمالی آب از لوله کشی و نهایت از خروجی آب خارج شود.

لوله کشی نباید شل و لرزان باشد همچنین تحت فشار خارجی نیز نباشد تا از ترک خوردگی لوله نیز جلوگیری شود.

زمانی که انتقال خط لوله کشی هوای فشرده از یک سالن به سالن دیگر وجود دارد خط لوله کشی دو قسمتی و متصل به هم هست و احتمال اینکه دمای سالن دوم از سال اول کمتر باشد وجود دارد، در حد فاصل دو سالن نیز تخلیه آب در نظر گرفته شود تا قطرات آب حاصل از خنک شدن هوا که داخل لوله کشی به وجود می‌آید تخلیه شده و قسمت دوم لوله کشی راه نیابد.

 وجود شیرهای قطع و وصل در نقاط مختلفی لوله کشی واجب است تا در مواقعی که نیاز به توسعه لوله کشی یا تعمیرات باشد روند تولید متوقف نشود.

بعد از تولید هوای فشرده و آماده سازی آن برای ارسال به خط مصرف باید به طرز صحیح و مناسب این کار انجام گیرد.

همانگونه که در انتخاب صحیح کمپرسور و ظرفیت مورد نیاز باید عوامل متعددی در نظر گرفته شود در لوله کشی نیز عوامل متعددی از جمله موارد زیر باید رعایت گردد:

  1. روش لوله کشی صحیح در سالن یا سالنها
  2. شیب صحیح لوله کشی
  3. انشعاب صحیح از لوله های اصلی چهار
  4. جنس لوله مصرف شونده متناسب با نوع تولید فشار کاری و شرایط محیطی انتخاب گردد
  5. محاسبه صحیح قطر لوله ها جهت انتقال هوای فشرده تا دستگاههای مصرف کننده هوا با کمبود هوای فشرده مواجه نشود.
  6. در نظر گرفتن مسئله توسعه آینده

لوله کشی مناسب نقش بسیار مهمی در انتقال هوای فشرده دارد همانطور که اگر جریان کابل کشی در کارخانه درست انجام نگیرد و کابلها متناسب با مقدار جریان و مقدار مصرف انتخاب نشود مشکلات فراوانی از قبیل سوختن کابل افت ولتاژ و غیره مواجه خواهیم گشت، لوله‌کشی هوای فشرده نیز اگر به صورت درست انتخاب نگردد مثل شیوه لوله کشی و اتصالات و جنس لوله ها با مشکلات بسیاری روبرو خواهیم بود.

شیب لوله کشی در سالن تولید باید یک ۰٫۱ تا ۰٫۲ باشد تا بدین وسیله خطرات احتمالی آب درون لوله بر اثر جاذبه به سمت خروجی های تعبیه شده هدایت و سیستم خارج گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *