اخبار

میزان هوادهی یک کمپرسور و نحوه انتقال قدرت

میزان هوادهی یک کمپرسور و نحوه انتقال قدرت
میزان هوادهی یک کمپرسور به نوع واحد هواساز آن و مقدار دور آن در هر دقیقه بستگی دارد . هر واحد هواساز اسکرو یک شناسنامه (دیاگرام فنی) دارد که تناسب هوادهی آن را با دور آن در دقیقه و قدرت مورد نیازش مشخص می کنند.
مثلاً : واحد هواساز VMX 45 از واحدهای ساخت کارخانه Aerzen می تواند از ۲۰۰۰ تا ۷۵۰۰ دور در دقیقه به حرکت درآید و قدرت موتور مورد نیازش از KW 10 تا KW 45 می باشد . بدیهی است در ساخت کمپرسور اغلب از موتورهای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ دور استفاده میگردد و نوع انتقال قدرت ( تسمه ای یا کوبل مستقیم و یا گیربکسی ) و مقدار دور مورد نیاز واحد هواساز تعیین کننده دور و قدرت الکتروموتور می باشد. در حالت انتقال قدرت پولی تسمه می توان با تغییر قطر پولی به تبعیت از فرمول زیر دور واحد هواساز را تغییر داد :
قطر پولی موتور x دور موتور = دور واحد هواساز x قطر پولی واحد هواساز
اگر قرار است واحد هواساز VMX45 با ۴۵۰۰ دور به حرکت در آید تا m3/min 4.5 هوادهی داشته باشد بهتر است موتور ۳۰۰۰ دور انتخاب شود و با محاسبه ی فرمول فوق و تعیین قطر پولی ها دور واحد هواساز به ۴۵۰۰ دور در دقیقه برسد ، زمانی که کار واحد هواساز در دور پایین مد نظر می باشد تا استهلاک کم و عمر مفید بالائی داشته باشد ، می توان واحد هواساز مربوطه را با موتور ۱۵۰۰ یا ۳۰۰۰ دور به صورت مستقیم کوبل نمود و طبیعی است در این حالت به خاطر کاهش دور واحد هواساز مقدار هوادهی آن کاهش خواهد یافت و اگر بخواهیم در دور پایین همان هوادهی بالا را داشته باشیم باید یک یا دو سایز واحد هواساز را بزرگتر انتخاب کنیم تا در دور پایین به هوادهی بالا برسیم .
هنگام انتقال قدرت به صورت کوبل مستقیم تمام دور الکتروموتور (۱۵۰۰ یا ۳۰۰۰) مستقیماً توسط کوبل به واحد هواساز انتقال می یابد ولی وقتی کوپل گیربکسی انجام می شود چرخ دنده ای که تغییر دهنده (کاهنده یا افزاینده) دور موتور است مابین موتور و واحد هواساز قرار گرفته و دور از پیش تعیین شده را به واحد هواساز انتقال می دهد تا به هوادهی ذکر شده در دیاگرام برسد.

قابل ذکر است در همه حالات فوق می توان توسط درایو اینورتر که کنترل دور الکتروموتور را بر حسب فشار کار و مقدار هوادهی کمپرسور انجام می دهد، دور القا شده از الکتروموتور به واحد هواساز را تغییر داد و مقدار هوادهی کمپرسور را به حسب نیاز کم و زیاد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *